Linsens.-Blechschr. DIN 7983C 3.5 x 9.5

Art. D53733

Verpackungs­einheit: 100Preis
inkl. MWST
15.50 (A)
16.70
per 100 Stück

Linsens.-Blechschr. DIN 7983C 3.5 x 13

Art. D53689

Verpackungs­einheit: 100Preis
inkl. MWST
13.80 (A)
14.85
per 100 Stück

Linsens-Blechschr. DIN 7983C 3.5 x 19

Art. D53702

Verpackungs­einheit: 100Preis
inkl. MWST
17.80 (A)
19.15
per 100 Stück

Linsens.-Blechschr. DIN 7983C 3.9 x 9.5

Art. D53801

Verpackungs­einheit: 100Preis
inkl. MWST
14.80 (A)
15.95
per 100 Stück

Linsens.-Blechschr.DIN 7983C 3.9 x 16

Art. D53757

Verpackungs­einheit: 100Preis
inkl. MWST
18.50 (A)
19.90
per 100 Stück

Linsensk-Blechschr. DIN 7983C 3.9 x 19

Art. D53764

Verpackungs­einheit: 100Preis
inkl. MWST
18.50 (A)
19.90
per 100 Stück

Linsens.-Blechschr.DIN 7983C 4.2 x 13

Art. D53818

Verpackungs­einheit: 100Preis
inkl. MWST
17.50 (A)
18.85
per 100 Stück

Linsens-Blechschr. DIN 7983C 4.2 x 16

Art. D53825

Verpackungs­einheit: 100Preis
inkl. MWST
18.60 (A)
20.05
per 100 Stück

Linsens.-Blechschr.DIN 7983C 4.2 x 19

Art. D53832

Verpackungs­einheit: 100Preis
inkl. MWST
18.90 (A)
20.35
per 100 Stück

Linsens.-Blechschr.DIN 7983C 4.2 x 25

Art. D53856

Verpackungs­einheit: 100Preis
inkl. MWST
25.00 (A)
26.95
per 100 Stück

Linsens.-Blechschr. DIN 7983C 4.8 x 16

Art. D53894

Verpackungs­einheit: 100Preis
inkl. MWST
21.90 (A)
23.60
per 100 Stück

Linsens.-Blechschr. DIN 7983C 4.8 x 19

Art. D53900

Verpackungs­einheit: 100Preis
inkl. MWST
24.30 (A)
26.15
per 100 Stück

Linsens.-Blechschr. DIN 7983C 4.8 x 25

Art. D53924

Verpackungs­einheit: 100Preis
inkl. MWST
36.50 (A)
39.30
per 100 Stück

Linsen.-Blechschr. DIN 7983C 4.8 x 38

Art. D53948

Verpackungs­einheit: 100Preis
inkl. MWST
45.50 (A)
49.00
per 100 Stück